Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

HEARTFAID

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: A Knowledge based platform of services for supporting medical - clinical management of heart failure within elderly population.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP6-STREP-No 027107

Πρόγραμμα πλαίσιο: 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Universita Della Calabria

Εταίροι: UNICZ-Italy, UNIMIB-Italy, JUMC-Poland, VMWS-United Kingdom, FORTHnet-Greece, SYNAPSIS-Italy, CNR-Italy, FORTH-Greece, RBI-Croatia, AUXOL-Italy

Διάρκεια: 01/02/2006-31/01/2009

Ημ/νία Λήξης: 2009

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.220.115 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 330.416 Euro

Στόχος έργου: Το έργο HEARTFAID που συν-χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σκοπεύει να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια καινοτόμα τεχνολογική πλατφόρμα υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για να βελτιώσει την πρόωρη διάγνωση και την ιατρική-κλινική διαχείριση των καρδιακών νόσων του ηλικιωμένου πληθυσμού. Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας, ιδιαιτέρως στις αναπτυγμένες χώρες της δύσης, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι σωστά προγράμματα διαχείρισης της καρδιακής ανεπάρκειας, που στηρίζονται στην ολοκλήρωση και ανάλυση των ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών δεδομένων και διαδικασιών παρακολούθησης των ασθενών, μπορούν να μειώσουν τις επιπλοκές και την είσοδο για νοσηλεία, το συνεπακόλουθο κόστος και να βελτιώσουν τη κλινική εικόνα των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο το έργο HEARTFAID επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογικής πλατφόρμας, τον καθορισμό σύγχρονων προτύπων διαχείρισης της νόσου, την ανάπτυξη των αναγκαίων γνωσιακών μοντέλων για αναπαράσταση της σχετικής γνώσης – ο φορμαλισμός της προϋπάρχουσας γνώσης και η ανάπτυξη εργαλείων ανακάλυψης νέας γνώσης αποτελούν τον πυρήνα της πλατφόρμας του έργου- καθώς και την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης σε αυτή την πλατφόρμα από παντού (σπίτι, κινητός χρήστης, φορείς υγείας) με την χρήση υβριδικών, ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα