Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΟΠΣΥ Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας-ΚτΠ

Είδος έργου: Σύμβαση Νο 252

Πρόγραμμα πλαίσιο: Διαγωνισμός

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε

Εταίροι: ΙΤΕ, Computer Control Systems Α.Ε.

Διάρκεια: 12/10/2005-11/04/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 5.770.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 724.376,80 Euro

Στόχος έργου: Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) του Γ’ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας – Πρόνοιας Αττικής (Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής, ή εν συντομία Πε.Σ.Υ.Π.). Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα έργου. Το τμήμα έργου 1 ονομάζεται «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π» και περιλαμβάνει Διοικητικό-Οικονομικό Υποσύστημα, Υποσύστημα διαχείρισης ασθενών, Ιατρικό υποσύστημα, Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business intelligence), Υποσύστημα Επικοινωνίας (Διασύνδεσης) Εφαρμογών, καθώς και Υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών / ασθενών (ραντεβού, πληροφορίες) σε επίπεδο Πε.Σ.Υ.Π. Το τμήμα έργου 2 ονομάζεται «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» και περιλαμβάνει Εργαστηριακό Υποσύστημα (για τα μη απεικονιστικά εργαστήρια). Το έργο υλοποιείται από την Ένωση Εταιρειών SIEMENS – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Computer Control Systems.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα