Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΟΠΣΥ Δυτικής Ελλάδος

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδος

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας-ΚτΠ

Είδος έργου: Σύμβαση Νο 319

Πρόγραμμα πλαίσιο: Διαγωνισμός

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε

Εταίροι: ΙΤΕ, Computer Control Systems Α.Ε.

Διάρκεια: 28/12/2005-30/06/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.203.621,64 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 493.850 Euro

Στόχος έργου: Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων λογισμικού και την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας Δυτικής Ελλάδας. Αφορά στην υλοποίηση και λειτουργία των εφαρμογών του ΟΠΣΥ που θα φιλοξενούνται στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ), με στόχο τη διασύνδεση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Πε.Σ.Υ.Π. με την κεντρική υπηρεσία, καθώς και ειδικές εφαρμογές υπηρεσιών προς τον Πολίτη. Το ΠΚΔ του Πε.Σ.Υ.Π. θα δράσει ως κόμβος – συντονιστής για την ασφαλή πρόσβαση, ανταλλαγή και ολοκλήρωση της πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών μονάδων παροχής φροντίδας υγείας. Το έργο περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τις μονάδες υγείας (ΜΥ) του Νομού Αχαΐας και υλοποιείται από την Ένωση Εταιρειών SIEMENS – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Computer Control Systems.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα