Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

eHealth Survey

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: European eHealth Consumer Trends Survey

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: FP6-790622-2004134

Πρόγραμμα πλαίσιο: 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Norwegian Centre for Telemedicine-Norway

Εταίροι: University of North Norway-Norway, World Health Organisation-Department of Family Medicine, Medical University of Wroclaw-Poland, The Netherlands, Wales, Germany, Portugal, Denmark/Sweden, Hungary

Διάρκεια: 01/06/2005-31/05/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 733.713,63 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 80.040 Euro

Στόχος έργου: Το έργο eHealth Consumer Trends Survey έχει στόχο να καταγράψει τις καταναλωτικές τάσεις στην Ευρώπη στο χώρο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Για τον σκοπό αυτό θα διεξαχθούν ταυτόχρονες δημοσκοπήσεις σε επτά ευρωπαϊκές χώρες: Νορβηγία, Δανία, Λάτβια, Πολωνία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ελλάδα. Το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων έγινε τον Οκτώβριο του 2005 και το επόμενο έχει προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 2007. Στο πρώτο κύμα της έρευνας συμμετείχαν από την Ελλάδα 1000 άνδρες και γυναίκες μεταξύ 15-80 ετών οι οποίοι εξέφρασαν σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις την άποψή τους σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου για θέματα υγείας. Το δείγμα είναι στρωματοποιημένο ως προς την ηλικία, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας. Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο σε προηγούμενες Νορβηγικές έρευνες (2000-2002) και μεταφράστηκε στις εθνικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο διπλής εστίασης. Τέσσερις ερωτήσεις σχεδιασμένες ειδικά για την Ελλάδα ερευνούν την αποδοχή καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Από την έρευνα βγήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, των οποίων η δημοσίευση θα γίνει σύντομα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό πολιτικής για την ηλεκτρονική υγεία, όπως και στην απαλοιφή του ψηφιακού χάσματος το οποίο αναγνωρίζεται στην χώρα μας. To έργο eHealth Consumer Trends survey συγχρηματοδοτείται από την DG/Sanco 2006-2008 με ~788ΚΕuro. Συντονιστής του είναι το WHO Collaborative Center for Telemedicine στο University of North Norway in Tromso. Η εκτέλεση του έργου στην Ελλάδα συντονίζεται από το ΙΤΕ/ΙΠ.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα