Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

MIMP

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Development of curriculum for a Masters degree in Medical Informatics in Egypt.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: TEMPUS

Πρόγραμμα πλαίσιο: JEP-31053-2003

Συντονιστής/Ανάδοχος: Helwan University

Εταίροι: Ain Shams Univ., Suez Canal Univ., Univ. of Aalborg, VTT.

Διάρκεια: 01/09/2004-31/05/2008

Ημ/νία Λήξης: 2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 475.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 85.000 Euro

Στόχος έργου: Ανάπτυξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Medical & Biomedical Informatics in Egypt. Στήριξη των τριών Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο έργο μέσω project management, consulting, academic staff training και διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών στην Αίγυπτο.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα