Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

Rural Wings

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Rural Wings / Φτερά της Γνώσης

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: FP6-SIP4-2005-516161

Πρόγραμμα πλαίσιο: 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: ICCS-Greece

Εταίροι: Astrium-France,Avanti-United Kingdom, EMS-Canada, MIT/ML-2B1-USA, Eutelsat-France, EA-Greece, Insead-France, IIE-Multimedia-Sweden, EDEN-United Kingdom, CRC-Canada, Q-Plan-Greece, Hellas SAT-Cyprus, AU-Canada, UB-Spain, FORTH-Greece, UPB-Romania, A & O-Estonia, Progress TV-France, UoA-Greece, University of Aegean-Greece, UoP-Germany, NET-Finland, FORTHNET-Greece, ERC-Belgium, Telemedicine-France, BGU-Israel, FOURIER-Israel, GB-Turkey, PBF-Poland, UoF-Chile, FVG-Colombia, IEP-Peru, UNSA-Argentina, CCD-Colombia

Διάρκεια: 01/01/2006-31/12/2009

Ημ/νία Λήξης: 2009

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 14.500.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 400.000 Euro

Στόχος έργου: Τα Φτερά της Γνώσης αποτελούν ένα φιλόδοξο, μεγάλης κλίμακας διεθνές ερευνητικό έργο που υλοποιείται στον τομέα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Το έργο αξιοποιεί την ανάδυση νέων τεχνολογιών και συστημάτων δικτύωσης, όπως η «Ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση – σύστημα καναλιού επιστροφής» (DVB-RCS), ενσωματώνοντας παράλληλα τις δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές με επίγεια και τοπικά ασύρματα συστήματα, ώστε να ελεγχθεί και να αναδειχθεί η καταλληλότητα της διαστημικής τεχνολογίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και εφαρμογών εκπαίδευσης που καλύπτουν τις ανάγκες απομακρυσμένων, απομονωμένων και αγροτικών περιοχών. Το έργο προτείνει την ανάπτυξη ενός προηγμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος υποστήριξης δραστηριοτήτων μάθησης, επιλέγοντας μια μεθοδολογική προσέγγιση που θέτει στο κέντρο της τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η υποστήριξη της δημιουργίας μιας νέας «ψηφιακής» κουλτούρας στις αγροτικές κοινότητες, ώστε να προωθηθεί η εξοικείωση των πολιτών με τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και να καμφθεί η αντίσταση δομών και μελών της τοπικής κοινωνίας απέναντι στη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα Φτερά της Γνώσης ενθαρρύνουν τους χρήστες να προσθέσουν οι ίδιοι τη δική τους προσωπική συμβολή στις αναδυόμενες εφαρμογές, εμπλέκοντας τους σε εποικοδομητικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχου. Η αντίληψη των ίδιων των χρηστών για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους αποτελεί την κινητήρια και κατευθυντήρια δύναμη για την ανάπτυξη τεχνολογιών και πρακτικών μάθησης. Το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει περιβάλλοντα δημιουργικής μάθησης για την ανάπτυξη σφυζουσών κοινοτήτων χρηστών, μέσα από εκτενή εφαρμογή σε δεκάδες πεδία δοκιμής σε 18 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε διάφορα πεδία γνώσης (στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα