Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

IntelCoronary

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: PENED

Διάρκεια: 01/12/1999-31/05/2001

Ημ/νία Λήξης: 2001

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 50.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα