Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

DNASequence

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Διάρκεια: 01/12/1999-31/05/2001

Ημ/νία Λήξης: 2001

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 15.000 Euro

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.