Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

WS-TALK

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Web services communicating in the language of their user community.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: FP6-DG-COOP-CT-2004-006026

Πρόγραμμα πλαίσιο: Integrating and strengthening the ERA

Συντονιστής/Ανάδοχος: LemonLabs Gmbh

Εταίροι: FORTH-Greece, AKRA-Germany, LuckyEye-Turkey, Queens Univ. of Belfast-United Kingdom, University of P Sabatier-France, Soluciones-Chile, Universidad de Talca-Chile, Archimedia S.A.-Greece

Διάρκεια: 01/12/2004-30/11/2006

Ημ/νία Λήξης: 2006

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 378.000 Euro

Web Site: http://www.akra.de/ws-talk/login.php

Στόχος έργου: Ανάπτυξη περιβάλλοντος άμεσης συνεργασίας με υπηρεσίες WEB. Συνεργασία με την εταιρία ARCHIMEDIA στην ανάπτυξη υπηρεσιών που στηρίζουν workflow management και Business Process Modeling.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα