Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

RemoteCare

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Aνάπτυξη καινοτόμας τεχνολογικής πλατφόρμας για την από απόσταση παροχή τηλεματικών υπηρεσιών υγείας.

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: ΠΡΑΞΕ

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Διάρκεια: 26/03/2003-26/09/2004

Ημ/νία Λήξης: 2004

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 44.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 44.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα