Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

I-EHR

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Oλοκλήρωση τεχνολογιών για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου, δια-βίου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη.

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: ΠΡΑΞΕ

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Διάρκεια: 26/03/2003-26/03/2004

Ημ/νία Λήξης: 2004

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 44.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 44.000 Euro

Στόχος έργου: Βασικός στόχος του έργου I-EHR είναι ανάπτυξη,προτυποποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των αναγκαίων τεχνολογιών που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, δια-βίου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη, ο οποίος υποστηρίζει- στα πλαίσια μιας επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής- την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας ενός πολίτη από οπουδήποτε και αν αυτά έχουν δημιουργηθεί (στο σπίτι, σε προ-νοσοκομειακό επίπεδο, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε κλινικά τμήματα δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων φορέων υγείας, στα πλαίσια χρήσης τηλεματικών υπηρεσιών, κλπ).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα