Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: ΕΠΑΝ

Πρόγραμμα πλαίσιο: Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Εταίροι: ΕΠΙΣΕΥ, Παν. Ιωαννίνων, ΙΝΒΙΤ, Πολ.Κρήτης, Α' ΠεΣΥΠ Κ.Μ., Β' ΠεΣΥΠ Κ.Μ., Πουλιάδης, ΚτΠ, MICREL, CCS, VIDAVO, DATAMED,APOLLO.

Διάρκεια: 10/05/2003-31/10/2005

Ημ/νία Λήξης: 2005

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 176.224 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 39.648 Euro

Web Site: http://www.ygeiasprotypon.gr

Στόχος έργου: Σκοπός του προτεινόμενου Δικτύου είναι να φέρει σε επαφή και συνεργασία πανεπιστημιακά και ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής και τηλεματικής στην υγεία καθώς και δημόσιους φορείς του χώρου της υγείας επικεντρώνοντας σε 3 βασικούς άξονες:

  • Την έγκαιρη κατάρτιση του ερευνητικού και στελεχιακού δυναμικού σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας βασισμένης σε διεθνή πρότυπα και πιστοποίησης συστημάτων για τη διασφάλιση ποιότητας.
  • Την έγκαιρη κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού των φορέων χρήσης των συστημάτων αυτών σε αντίστοιχα θέματα και
  • Την ανταλλαγή συγκεκριμένης τεχνογνωσίας και την εναρμόνιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των αναπτυσσόμενων εφαρμογών και την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους μηχανισμούς διοίκησης συστημάτων υγείας, στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και τα κλινικά εργαστήρια.
Το ειδικό περιεχόμενο του προτεινόμενου Δικτύου είναι η υιοθέτηση και προώθηση κοινών προτύπων τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο υλικού των προϊόντων ιατρικής πληροφορικής και τεχνολογίας. Παράλληλα στοχεύει στο να δημιουργήσει την αναγκαία κουλτούρα για χρήση προτύπων από όλους τους εμπλεκόμενους και κύρια τους τελικούς χρήστες.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα