Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

TEN-TELEMED

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: TEN-TELECOM

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Institut de Medecine & Physiologie Spatiales

Εταίροι: Thomson CSF Health Systems-France, DLR Deutsche Forschungsanstalt fuer Luft und Raumfahrt (Institute of Aerospace Medicine)-Germany, FORTHnet S.A.-Hellenic Telecommunications and Telematics Applications Company

Διάρκεια: 01/01/1998-30/06/1999

Ημ/νία Λήξης: 1999

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.477.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 140.000 Euro

Web Site: http://www.shb.ie/class-2094072227.cfm

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα