Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ET-ASSIST

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: Τηλεματική 2C

Πρόγραμμα πλαίσιο: 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: MEDES-FRANCE

Εταίροι: CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE-FRANCE, FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY- HELLAS INSTITUTE OF APPLIED AND COMP. MEASURES-GREECE, Fogg Travel Insurance Ltd-UNITED KINGDOM, INDUSTRIEANLANGEN BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH-GERMANY,INTER MUTTUELLES ASSISTANCE SA-FRANCE, SERVICIO DE SANIDAD MARITIMA-SPAIN, SYNDICAT INTERHOSPITALIER RIGIONAL D'ILE DE FRANCE

Διάρκεια: 01/04/1996-31/03/1999

Ημ/νία Λήξης: 1999

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.850.400 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 760.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα