Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

HECTOR

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Health Emergency Management and Coordination through Telematics Operational Resources

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: Tηλεματική

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: SADIEL (Spain)

Εταίροι: SADIEL, OCT, UPM, IBIT, ISCarlos III, EPES, CIVILI BRESCIA, CEFRIEL, TELECOM, TSD, LISPA, FBE, STENA, SOS-alarm, STS, F R, ULL, TMAB, CTH, GHMS, EDPE, EHSSB, LAS, NIAS, EHB, HEM, CENTIS, HSFX, SNPC, INEM, PRISMA EUROPA, SAMU'92, AP-HP, CESI, BIBA, UHOA, ITL, FORTH, OANAK, KNOSSOS, OTE, EKAB, I3, PIE, AUSSLI17.

Διάρκεια: 01/01/1996-30/06/1999

Ημ/νία Λήξης: 1999

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 7.477.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 560.000 Euro

Web Site: http://www.sadiel.es/europa/hector/

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα