Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

IHIS

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: ΕΠΕΤ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Εταίροι: Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ΙΤΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διάρκεια: 01/06/1995-31/05/1997

Ημ/νία Λήξης: 1997

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 250.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 80.000 Euro

Στόχος έργου: Το IHIS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ (Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας). Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αυτόνομων πληροφοριακών συστημάτων συγκεκριμένων κλινικών νοσοκομείου, όπως της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και των εργαστηρίων ακτινολογίας και βιοχημείας, και η λειτουργική ολοκλήρωσή τους, ώστε να επιτρέψει στα διαφορετικά αυτά συστήματα να δουλέψουν με συνέπεια μέσα σε ένα ενοποιημένο, ομοιογενές και ολοκληρωμένο περιβάλλον, όσον αφορά την απόκτηση, διαχείριση και ανταλλαγή πολύμορφων δεδομένων για την υποστήριξη της ΜΕΘ. Στo IHIS συμμετέχουν, εκτός από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, η Ιατρική Σχολή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο ξεκίνησε το Ιούλιο του 1995 και η διάρκεια του ήταν δύο χρόνια. Το ΙΤΕ στο IHIS ήταν υπεύθυνο

  1. για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της μονάδας εντατικής θεραπείας, ικανού να χειρίζεται όλα τα αναγκαία δεδομένα ασθενών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εικόνων και βιοσημάτων
  2. για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας του επικουρικού βιοχημικού εργαστηρίου της ΜΕΘ
  3. για την ανάπτυξη περιορισμένου πληροφοριακού συστήματος που να επιτρέπει την πρόσληψη, διαχείριση και ανταλλαγή ιατρικών εικόνων υπολογιστικής τομογραφίας και βιοσημάτων σχετικών με τη ΜΕΘ
  4. λειτουργική ολοκλήρωση όλων των παραπάνω μεμονωμένων πληροφοριακών συστημάτων, επιτρέποντας τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας όπου αυτή χρειάζεται.
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν όλα τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, όπως και οι οδηγοί διασύνδεσης αυτών με τις πηγές της ιατρικής πληροφορίας (αξονικός τομογράφος, αναλυτές αίματος, monitors, κλπ). Επίσης πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής που επιτρέπει τη λειτουργική ολοκλήρωση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων, κρατώντας την πρωταρχική πληροφορία κοντά στην πηγή της. Τέλος αναπτύχθηκε πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τον εξ αποστάσεως προγραμματισμό εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και τη δημιουργία αναφορών.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα