Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

EuriPACS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: AIM 2

Πρόγραμμα πλαίσιο: 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: V.U.B. - PRIMIS -BELGIQUE

Εταίροι: AZ V.U.B.-BELGIQUE, BAZIS-NEDERLAND, CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR-LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE), FOUNDATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY - FORTH , GE-CGR-FRANCE, HEWLETT-PACKARD LTD-UNITED KINGDOM,IMTEC IMAGING NETWORK AB, INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES S.A.-BELGIQUE, INTRACOM SA-GREECE, Institut Gustave Roussy-FRANCE, Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA)- FRANCE, MED. INFORMATIK / RADIOLOGIE-AUSTRIA, Philipps-Universitat Marburg -GERMANY, Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH)-GERMANY, SECTRA SECURE TRANSMISSION AB, University of Ulster-UNITED KINGDOM

Διάρκεια: 01/01/1992-31/12/1994

Ημ/νία Λήξης: 1994

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 440.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα