Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

TelePACS

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Σύστημα πρόσληψης, αρχειοθέτησης, μεταφοράς και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων.

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Είδος έργου: Collaboration Programme

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Διάρκεια: 01/01/1992-30/06/1995

Ημ/νία Λήξης: 1995

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 300.000 Euro

Στόχος έργου: Πρόσληψη, κατανεμημένη αρχειοθέτηση και διαχείριση ιατρικών εικόνων και άλλων δεδομένων του ιατρικού φακέλου ασθενών σε περιβάλλον νοσοκομείου.Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα, Απλή και φιλική επαφή χρήσης,Τηλεματική μεταφορά εικόνων και άλλων δεδομένων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές (τηλεϊατρική), Έξυπνη, ιεραρχική διαχείριση αρχειοθέτησης και ανάκλησης δεδομένων, Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων και βιοσημάτων.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα