Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

HIPACS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: AIM 1-A1008 (8409)

Πρόγραμμα πλαίσιο: 2o Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: PRIMIS-BELGIQUE

Εταίροι: A.Z.-V.U.B. ,AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY -DEUTSCHLAND, BAZIS -NEDERLAND, FOUNDATION OF RESEARCH & TECHNOLOGY-HELLAS ,Philips GmbH , Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH), University of Ulster

Διάρκεια: 01/06/1989-31/12/1990

Ημ/νία Λήξης: 1990

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 162.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα