Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

TELEMEDICINE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: AIM 1-A 1032 (8421)

Πρόγραμμα πλαίσιο: 2o Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: TELEFONICA SISTEMAS S.A-SPAIN

Εταίροι:  FOUNDATION OF RESEARCH & TECHNOLOGY-HELLAS, Ferranti Industrial Electronics Ltd-United Kingdom,HERIOT-WATT UNIVERSITY -UNITED KINGDOM, Hospal Dasdo SpA -ITALY, INESC -PORTUGAL, Philips Sistemi Medicali -ITALY, SIEMENS AG -DEUTSCHLAND, UNIVERSITY OF DUBLIN -IRELAND, Universidad Politecnica de Madrid -SPAIN

Διάρκεια: 01/07/1989-31/12/1990

Ημ/νία Λήξης: 1990

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.000.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 83.200 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα