Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

IRHIS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: 

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: AIM 1-A1014 (8217)

Πρόγραμμα πλαίσιο: 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: BIM SA/NV-BELGIQUE

Εταίροι: DIRECTION DE L'INFORMATION-FRANCE, FOUNDATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY - HELLAS , IRT-ECLIMED-FRANCE, ST GEORGE'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL-UNITED KINGDOM, UNIVERSITY OF LIMBURG-NEDERLAND, UNIVERSITY OF MANCHESTER INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-UNITED KINGDOM

Διάρκεια: 01/06/1989-31/12/1990

Ημ/νία Λήξης: 1990

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 68.000 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα