Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

OPENECG

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Computerized ECG standards interoperability portal.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: IST

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Εταίροι: Biosigna-Germany, Danish Center for Health Telematics Denmark, Institute Of Clinical Physiology CNR Italy, RGB Medical Devices Spain

Διάρκεια: 01/07/2002-30/06/2004

Ημ/νία Λήξης: 2004

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 457.895 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 123.888 Euro

Web Site: http://www.openecg.net

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα