Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

INCO-HEALTH

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Information and Communication Technologies in Health Care.

Φορέας Χρηματοδότησης: Eυρωπαϊκή Επιτροπή/ΓΔ Εκπαίδευσης & Πολιτισμού

Είδος έργου: TEMPUS

Πρόγραμμα πλαίσιο: JEP

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Εταίροι: University of Belgrade, University of Novi Sad, University of Podgorica, Serbian University of Sarajevo, Kerckhoff Klinik, University of Aalborg

Διάρκεια: 15/04/2002-15/09/2005

Ημ/νία Λήξης: 2005

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 495.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 85.000 Euro

Web Site: http://control.etf.bg.ac.yu/tempus/

Στόχος έργου: Ο κεντρικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αρχική αξιολόγηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην περιοχή των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο αναπτύσσουν το πρόγραμμα σπουδών και την υποδομή για την διεξαγωγή του προγράμματος. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι ο Ανάδοχος του έργου και παράλληλα συμμετέχει σε αυτό μέσω της ανάπτυξης μαθημάτων και παροχής υπηρεσιών στην ανάπτυξη των εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα