Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

TEMeTeN

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Προς Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιατρικής και Τηλεεργασίας

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΓΔ16

Είδος έργου: Regional Information Society Initiative II

Πρόγραμμα πλαίσιο: Χρηματοδοτούμενη Ερευνητική Δραστηριότητα

Συντονιστής/Ανάδοχος: Περιφέρεια Κρήτης

Εταίροι: Region of Crete- Greece,FORTH-Greece, FORTHnet S.A- Greece, Mitos S.A- Greece, Institut BIT-Govern Balear- Spain,Ajuntament de Calvia- Spain, P.I.M.E. Menorca- Spain, C.A.E.B. Ibiza- Spain,Telefonica, Spain Sanitaria Balear (Clinica Rotger)- Spain, Clinica Juaneda-Spain, Hospital General de Muro-Spain, Region of Epirus- Greece, University of Ioannina- Greece, Epirus Hospitals- Greece, Epirus Prefecture Authorities- Greece ,Universita degli Studi di Napoli "Federico II"- Italy, TSD-Projects- Italy CRTC- ItalyTELECOM Italia-Italy, Satakunta Hospital District- Finland, Tampere University of Technology at Pori- Finland, Pori Telephone Company- Finland FORTH, Greece FORTHnet S.A., Greece Mitos S.A, Greece Institut BIT – Govern Balear, Spain Ajuntament de Calvia, Spain P.I.M.E. Menorca, Spain C.A.E.B. Ibiza, Spain Telefonica, Spain Sanitaria Balear (Clinica Rotger) , Spain Clinica Juaneda, Spain Hospital General de Muro, Spain Region of Epirus, Greece University of Ioannina, Greece Epirus Hospitals, Greece Epirus Prefecture Authorities, , Greece Universita degli Studi di Napoli "Federico II", Italy TSD-Projects, Italy CRTC, Italy TELECOM Italia, Italy Satakunta Hospital District, Finland Tampere University of Technology at Pori, Finland Pori Telephone Company, Finland

Διάρκεια: 01/03/1997-30/06/2000

Ημ/νία Λήξης: 2000

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.670.138 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 1.452.397 Euro

Στόχος έργου: Το TEMeTeN είναι ένα διαπεριφερειακό έργο που χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RISI 2 (Regional Information Society Initiative). Αντικείμενο του είναι η ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων υπηρεσιών επίδειξης της κοινωνίας των πληροφοριών. Το έργο επικεντρώνεται στους τομείς της υγείας και της τηλε-εργασίας, και στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη προωθημένων εφαρμογών τηλεματικής στην Υγεία (Τηλεϊατρική) και Τηλε-εργασίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Κεντρικός στόχος του έργου είναι :

  1. όσον αφορά τον τομέα της υγείας, η ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένων περιφερειακών δικτύων τηλεματικών υπηρεσιών στην υγεία και η διασύνδεση των δικτύων αυτών για την παροχή προωθημένων διαπεριφερειακών τηλεματικών υπηρεσιών, και
  2. όσον αφορά τον τομέα της Τηλε-εργασίας, η ανάπτυξη βασικών υποδομών υποστήριξης της Τηλε-εργασίας (κέντρα Τηλε-εργασίας) καθώς και προωθημένων υπηρεσιών και συστημάτων (virtual office) που θα υποστηρίζουν την εργασία από απόσταση.
Στo TEMeTeN συμμετέχουν 22 φορείς από 5 Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Την Περιφέρεια της Κρήτης (Ελλάδα), των Βαλεαρίδων νήσων (Ισπανία), της Ηπείρου (Ελλάδα), της Καμπανίας (Ιταλία), και της Σατακούντα (Φινλανδία). Οι φορείς που συμμετέχουν αποτελούν ένα μείγμα από δημόσιες και περιφερειακές αρχές, τελικούς χρήστες, φορείς παροχής τεχνολογίας καθώς και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1997 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 1999. Το CMI/HTA του ΙΠ-ΙΤΕ στο έργο TEMeTeN είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου καθώς και υπεύθυνο για την οικονομική και τεχνική διαχείριση ολόκληρου του έργου. Ηγείται επίσης της δράσης διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Το έργο έχοντας ολοκληρώσει τη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών με στόχο την επιλογή των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα επιδειχθούν, βρίσκεται στη φάση υλοποίησης των υποδομών και των εφαρμογών που είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα