Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

RETRANSPLANT

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Regional and International Integrated Telemedicine Network for medical assistance in end stage diseases and organ transplant project.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή/ΓΔ13

Είδος έργου: HEALTHCARE (HC 4028)

Πρόγραμμα πλαίσιο: Κοινοτικό ανταγωνιστικό-Ερευνητική Δραστηριότητα

Συντονιστής/Ανάδοχος: Universite Joseph Fourier (FR)

Εταίροι: Institute Bergonie (FR), VARIMED LLC. (HU), EUROTRANSPLANT (NL), EUROPDONOR (NL), Bratislava Placental Stem Cell Registry Eurocord Slovakia (SK), Institute for Clinical and Experimental Medicine (CZ), Vilnius University Heart Surgery Clinic (LI), Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology, Polish Academy of Science (PL), TELES AG (DE), TRITECH GmbH (DE), Foundation for Nation-Wide Transplantology (HU), Semmelweis University of Medicine (HU), Albert Szent-Gyorgyi Medical University (HU), MEDANINFO Bt. (HU), National Institute of Hematology and Immunology (HU), PRAXIS Medical System (HU), University Medical Center Ljubljana (SL), Infonet d.d.o (SL), Foundation for Research and Technology Hellas (GR), BULL S.A (FR), BULL HUNGARY Ltd (HU), Kancellaria Gmk (HU), North Eastern Health Board (IR), VITAMIB (FR), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (BE), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (BE), SAMBA Technologies (FR), Het Nederland Kanker Instituut (NL), Universite Joseph Fourier (FR)

Διάρκεια: 01/10/1998-31/03/2001

Ημ/νία Λήξης: 2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.095.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 142.800 Euro

Web Site: http://retransplant.vitamib.com

Στόχος έργου: Το έργο RETRANSPLANT έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή και χρήση πληροφοριακών εργαλείων τηλεματικής στην ιατρική διαδικασία της μεταμόσχευσης οργάνων. Αυτά τα συστήματα πληροφορικής και τα εργαλεία θα εγκατασταθούν σε μονάδες αιμοκάθαρσης, κέντρα μεταμόσχευσης, οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του καταλλήλου λήπτη για κάθε όργανο, και άλλους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μεταμόσχευσης στις χώρες τις κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.Η επιλογή του καταλληλότερου λήπτη για ένα συγκεκριμένο όργανο γίνεται στην Ευρώπη από εθνικούς ή πολυεθνικούς οργανισμούς. Ο οργανισμός EUROTRANSPLANT είναι υπεύθυνος για τη Γερμανία, την Αυστρία και τις κάτω χώρες, ο HUNGARO-TRANSPLANT για την Ουγγαρία και ο SLOVENJA-TRSANSPLANT για τη Σλοβενία. Στην διάρκεια του έργου RETRANSPLANT θα χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρονικός φάκελος για όλους τους ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για κάποιο όργανο, καθώς και ένα σύστημα επιλογής του καταλληλότερου λήπτη για κάθε διαθέσιμο όργανο. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου για το ταίριασμα λήπτη - δότη μεταξύ των χωρών: Τσεχία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και Πολωνία. Το δίκτυο αυτό θα μπορεί στο μέλλον να συνεργαστεί με αντίστοιχα δίκτυα στην δυτική Ευρώπη, δίνοντας τη δυνατότητα να βρεθούν λήπτες με μεγαλύτερη ιστοσυμβατότητα. Επίσης το έργο θα προμηθεύσει όλους τους νεφροπαθείς που βρίσκονται στις διάφορες λίστες αναμονής με ‘έξυπνες κάρτες "Αιμοκάθαρσης" ή "Μεταμόσχευσης" ανάλογα με την περίπτωση. Η κάρτα αυτή θα ενημερώνεται αυτόματα από την ηλεκτρονικό φάκελο και θα διαβάζεται εύκολα από Η/Υ όπου είναι απαραίτητο και υπάρχουν τα δικαιώματα πρόσβασης. Τέλος το έργο RETRANSPLANT θα χρησιμοποιήσει συστήματα τηλεσυνδιάσκεψης, τηλεπαθολογίας και τηλεακτινολογίας μέσω των οποίων θα επικοινωνεί ο χειρούργος, κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, με τους υπεύθυνους παθολόγους και ακτινολόγους τόσο του δότη όσο και του λήπτη.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα