Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

INFOBIOMED

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Structuring European Biomedical Informatics to Support Individualised Healthcare

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: FP6-2002-IST-1

Πρόγραμμα πλαίσιο: 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε&Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Fundacio IMIM

Εταίροι: Institut municipal D' Assistencia Sanitaria, Karolinska Institute, University of Endiburgh Custodics,UPM, FYNEN, Informa S.R.L.

Διάρκεια: 01/01/2004-31/12/2006

Ημ/νία Λήξης: 2006

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.850.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 528.000 Euro

Web Site: http://www.infobiomed.org/

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα