Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

IRAIA

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Getting orientation in complex information spaces as an emergent behaviour of autonomous information agents

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: IST/ Κοινωνία της Πληροφορίας

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Deutsches Institut fuer Wirtschaftsforschung E.V.

Εταίροι: Universite Paul Sabatier FRANCE ,The Queen's University of Belfast UNITED KINGDOM ,Iteratec - Gesellschaft fuer Iterative Softwaretechnologien Mbh GERMANY ,IFO Institut fuer Wirtschaftsforschung E.V. GERMANY ,Reticular Systems, Inc. UNITED STATES ,Foundation for Research and Technology - Hellas GREECE

Διάρκεια: 01/03/2000-30/04/2002

Ημ/νία Λήξης: 2002

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.843.641 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 256.062 Euro

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα