Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

INTERCARE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: The Interworking and interoperability of networked services for healthcare using internet based technology

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή/ ΓΔ13

Είδος έργου: Τηλεματική

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: IMS MAXIMS plc-United Kingdom

Εταίροι: rish Medical Systems (IE), North Eastern Health Board (IE), DSW (NL), Stockholm County Council (SE),STAKES (FI), Regione Lombardia (IT), Regional Administration Authority of Crete (GR)

Διάρκεια: 01/06/1998-31/05/2000

Ημ/νία Λήξης: 2000

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 8.506.000 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 603.374 Euro

Web Site: http://intercare.imsgrp.net/

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα