Θέσεις Εργασίας

Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδείκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Μηχανική Υπολογιστών

Δύο (2) θέσεις Διδακτορικών φοιτητών

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε συναφές πεδίο

Μία (1) θέση φοιτητή εγγεγραμμένου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μία (1) θέση Πτυχιούχου Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφούς τμήματος.

Μία (1) θέση Πτυχιούχου Ιστορίας- Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας με εξειδίκευση στην Πληροφορική

Mία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα