Θέσεις Εργασίας

Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Συνεργαζόμενο Ερευνητή με Διδακτορικό τίτλο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφορική της υγείας ή συναφές αντικείμενο

Μία (1) θέση Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Μία (1) θέση Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα