Θέσεις Εργασίας

Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Βιολογία

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική

Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στη Βιοιατρική Πληροφορική

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Μηχανική Υπολογιστών

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης

Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μηχανικός λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική

Εξειδικευμένος Επιστήμονας/ Μηχανικός Υπολογιστών

Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών

Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας

Software Engineer position in R&D project

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα