Θέσεις Εργασίας

Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής

Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ

Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ

Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ

Software Engineer position in R&D project

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα